ia_800000103

Máy tiện giường Gap LB6250Cx1000

 • C6240C gap bed manual lathe, metal lathe with nice price

  Máy tiện rãnh bằng tay C6240C, máy tiện kim loại đẹp giá rẻ

  Mô hình sản phẩm: C6240C

  Có thể thực hiện tiện trong và ngoài, tiện côn, quay đầu và tiện các bộ phận quay khác;

  Phân luồng Inch, Số liệu, Mô-đun và DP;

  Thực hiện khoan, doa và chuốt rãnh;

  Máy tất cả các loại cổ phiếu phẳng và những loại có hình dạng bất thường;

  Tương ứng với lỗ trục chính xuyên lỗ, có thể giữ các thanh cổ phiếu có đường kính lớn hơn;